Juvenca Public is een public affairs en lobbybureau voor de publieke sector, non profit organisaties, decentrale overheden, NGO’s, culturele-, museale- en erfgoedorganisaties en instellingen, organisaties in de zorg, het onderwijs en het brede maatschappelijke speelveld.

Met onze creatieve en authentieke aanpak, politieke achtergrond en hart voor de publieke zaak, zijn we hét lobbybureau dat jouw verhaal op de politieke agenda zet en jouw geluid laat horen in politiek Den Haag.

Hoe kunnen wij jouw stem in politiek Den Haag laten horen en
op de politieke agenda krijgen?

Opdrachten op interim-basis of projectbasis zijn mogelijk evenals een langdurige samenwerking.
Meer weten over de samenwerkingsvormen en tarieven? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend, persoonlijk gesprek en advies.

Wat is de toegevoegde waarde van een public affairs en lobby bureau.

Voor een organisatie is een stem hebben in het tot stand komen van beleid van groot belang. Door wet en regelgeving worden de omstandigheden en het speelveld bepaald. Voor organisaties is het daarom belangrijk dat beleidsmakers oog houden voor een zo gunstig mogelijke speelveld voor de organisatie. Om een stem te kunnen laten horen moet de organisatie relaties aangaan en onderhouden die toegang geven tot het proces van beleid maken; tot de stakeholders.

Stakeholders zoals volksvertegenwoordigers. Het is voor politici soms niet eenvoudig om alle belangen af te wegen binnen de complexiteit die bij de hedendaagse politiek hoort. Een lobbyist zorgt ervoor dat het belang van de organisatie de aandacht krijgt die het verdient. Belangenbehartiger is daarom een beter woord voor een lobbyist.

Door een goede public affairs-strategie wordt inzichtelijk wie de stakeholders zijn en met welke boodschap en op welk moment zij het best kunnen worden benaderd.
Dit alles is een bewerkelijk proces waarvoor expertise nodig is en voor veel organisaties is het van toegevoegde waarde om hiervoor een bureau in te schakelen.

Hoe onderscheidt Juvenca Public zich van andere bureaus.

01.

Wij hebben een politieke achtergrond.

Wij hebben de ervaring en het inzicht in hoe beleid tot stand komt, op welke momenten en wie daarin de hoofdrolspelers zijn

02.

Wij hebben hart voor de publieke zaak.

Door onze persoonlijke overtuigingen zal de boodschap die wij behartigen een authentieke zijn waardoor wij altijd een sterk, kloppend en overtuigend verhaal vertellen.

03.

Wij geloven dat een creatieve aanpak het effectiefst is.

Wij zijn niet bang om nieuwe creatieve invalshoeken te vinden en het anders dan anders te doen.

Waarom richt Juvenca Public zich op de publieke en non profit sector.

De stand van de beschaving is af te meten aan de manier waarop die beschaving omgaat met alles wat kwetsbaar is. Jonge kinderen, mensen met een beperking of een achterstand, de kunsten, de natuur en dieren; alles wat een moeilijk in geld te meten rendement geeft wanneer er een investering in wordt gedaan wordt bedreigd als beschaving onder druk staat. Bedreigd in gelijkwaardigheid en prioriteit. Er moet dan iemand zijn die opstaat voor dat belang en uitlegt waarom deze belangen net zo zwaar wegen voor een samenleving als bijvoorbeeld de economie. Omdat de stand van de beschaving nooit onbedreigd is.

Is Juvenca Public er dan helemaal niet voor organisaties
die ook gewoon geld willen verdienen.

Zeker wel. Dat de schoorsteen moet roken begrijpen wij. De landelijke overheid vroeg bijvoorbeeld aan de cultuursector om cultureel te gaan ondernemen in 2012, het eigen verdienvermogen is daarmee een grote leidende factor geworden. Ook bedrijven die een rol spelen bij de warmtetransitie en verduurzaming kunnen niet zonder winst opereren. Er is zelfs een hele nieuwe economie ontstaan door de transitie in meerdere sectoren. Daar zetten wij ons graag voor in. Dus ook voor bijvoorbeeld de auto-industrie wanneer het gaat om elektrificeren. Wij zijn missie gedreven omdat wij alleen dan een authentiek verhaal kunnen vertellen. En een verhaal is pas overtuigend als het authentiek is.

Over ons.

“Vrijwel iedere inwoner van Nederland heeft individueel stemrecht. Wanneer een groep individuen zich verenigen omdat zij een gezamenlijk belang hebben, geldt dat stemrecht niet voor die groep. Terwijl het belang van die groep zwaar genoeg weegt om toch een stem te hebben in het democratisch proces. Ook als groep hebben zij het recht op toegang tot het democratisch proces.
Daar ligt de taak van de lobbyist, om dat recht te vertegenwoordigen.”

Willem de Jonge kent de wereld van de landelijke politiek van dichtbij. Als voorzitter van een landelijke afdeling van D66 was het zijn taak om nieuw beleid te ontwikkelen op de beleidsvlakken cultuur en media en dit uit te dragen. Hier deed hij ervaring op als lobbyist.

Daarna werd hij als gemeenteraadslid zelf beleidsmaker. Willem is gediplomeerd musicus (drummer) en heeft lang als professioneel maker de cultuursector van zeer dichtbij gezien en ervaren. Zijn politieke expertises en zijn portefeuilles zijn dezelfde als zijn persoonlijke interesses: cultuur, erfgoed, sociaal domein, brede welvaart en de publieke- en non profit sectoren. 

Aan Juvenca Public zijn verschillende ervaren deskundigen op projectbasis verbonden. Deskundigen zoals oud politici en communicatie- en public affairs professionals. Omdat iedere opdracht anders is wordt per opdracht bekeken welk team het best past. Meer weten? Neem contact met ons op.

thumbnail_IMG_5368

Willem de Jonge
oprichter, partner

Contactformulier